Naudojimosi svetaine www.lkz.lt taisyklės


SVARBU! Svetainė www.lkz.lt yra Lietuvių kalbos instituto kūrinys, kuriame pateikiamas pataisyto„Lietuvių kalbos žodyno“ (t. I–XX, 1941–2002) elektroninio varianto I leidimas (2005) – tekstas, nuorodos, paieška, kita su juo susijusi informacija bei kiti interneto šaltiniai. Naudojimąsi svetaine reglamentuoja šios taisyklės. Lietuvių kalbos institutas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti taisykles ar jų dalį. Norėdami sužinoti apie pakeitimus, nuolat periodiškai tikrinkite taisykles. Jei naudojatės svetaine po to, kai taisyklės pakeičiamos, vadinasi, sutinkate su keitimais.

Autorių teisės

Visa svetainėje pateikta medžiaga, įskaitant dalių išdėstymą, dizainą, tekstą, grafiką, yra Lietuvių kalbos instituto nuosavybė, saugoma tarptautinių ir Lietuvos Respublikos intelektinės nuosavybės teisės aktų. Draudžiama ją kopijuoti, publikuoti, parduoti, platinti, keisti ar kurti išvestinius produktus, išskyrus atvejus, kai tai leidžia teisės aktai ar šios taisyklės.

Medžiagos naudojimas

Pateiktos svetainėje informacijos negalite perkelti į savo kompiuterį ar išsispausdinti savo reikmėms. Be Lietuvių kalbos instituto leidimo draudžiama naudoti informaciją kuriant kitus produktus – kompiliacijas, duomenų bazes, žodynus, žinynus ar katalogus. Taip pat draudžiama savo svetainėse pateikti www.lkz.lt titulinio puslapio ar šioje svetainėje gautų rezultatų kopijas. Rengiant mokslinius darbus pasinaudojus svetainėje pateiktu „Lietuvių kalbos žodyno“ elektroninio varianto I leidimu, literatūros ir šaltinių sąraše būtina nurodyti šį žodyną ir svetainės adresą www.lkz.lt Mokslinio darbo tekste vartotinas sutrumpinimas LKŽe.

Jūsų nuomonė

Prašom susilaikyti nuo nekultūringų komentarų, smurtą ar neapykantą skatinančios informacijos. Be to, prašom nerašyti su svetaine nesusijusios informacijos ir nepasirašinėti svetima pavarde. Lietuvių kalbos institutas neatsako už tokios informacijos padarytą žalą ir pasilieka teisę pašalinti šią informaciją.

Nuorodos kitose svetainėse

Draudžiama susieti www.lkz.lt ar jos dalį su kitais interneto šaltiniais, jei tai galėtų sudaryti įspūdį, kad susiejantis asmuo turi teisę naudotis svetainės medžiaga.

Garantijos

Lietuvių kalbos institutas neatsako už interneto ryšio sutrikimus, kurie trukdo prieigą prie svetainės.

    ISBN 9986-668-98-0